БУЛТЕД АД
история
Фирма "БУЛТЕД" АД е създадена през 1965 г. в системата на ДСО "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО" клон "ТЪРГОВСКА БАЗА" - Зимница и като такава съществува до 1989 г., когато съгласно Указ 56 се преобразува в АФ "БУЛТЕД", а през 1990 г. съгласно търговския закон е пререгистрирана в АД.

Дружеството е пререгистрирано във Агенцията по вписвания в Търговския регистър към 25.07.2008 г.
дейност
Нашата дейност включва:
отдаване на складови площи под наем - дружеството е със седалище в гр. София. и разполага със складова и производствена база за отдаване под наем с площ от 7350 кв.м.. Имота попада в смесено-производствена зона на изключително комуникативно място в близост до идеалният център на града.
търговска дейност
изкупуване и реализация на всички стоки от местно производство (София, Софийски окръг и цяла Югозападна България)
реализация на стоки в системата на ДСО "Търговия на едро"
извършване на услуги по складовата обработка на стоки търговска и посредническа дейност
проучване на пазарите и свързаното с това информационно обслужване
контакти
Адрес: София 1510
ул. "Павлина Унуфриева" №4

Контакти за информация:

e-mail:
bulted@mail.bg
manager@bulted.bg;


Number of visitors